Oxumağı bacarmayan Quran hafizi

/ Çərşənbə, 16 İyul 2014 18:40
Oxumağı bacarmayan Quran hafizi
O, yazıb-oxumaq bacarmadan Quranı tam əzbər bilir, hər kəlmənin Qurandakı yerini söyləyir, ayələri başqa yazılardan ayırır və bütöv surələri axırdan-əvvələ tərsinə qaydada əzbər söyləyirdi.

Kərbəlayi Kazım Kərimi İranın mərkəzində yerləşən Ərak şəhərinin tabeliyindəki Saruq kəndində hicri-şəmsi 1262-ci (təqribən miladi 1884-cü) ildə kəndli ailəsində dünyaya göz açmışdı. O zamanlar mühərrəmlik mövsümündə Ərak şəhərindən bir ruhani Saruq kəndinə gəlib dini məclislər qurur və camaata moizə edirdi. Dinləyicilər kəndlilərdən ibarət olduğu üçün ruhani öz moizələrində xüms və zəkat məsələlərinə daha çox üstünlük verirdi. Kazım bu moizələrdə eşidir ki, əkin-biçininin zəkatını verməyən adamın bütün qazancı harama qarışmış olur və bu qazancdan istifadə etmək günahdır. O, atasının yanına gəlib, ondan məhsulun zəkatını verib-vermədiyini soruşur. Biləndə ki atası zəkat vermir, buna riayət etməsini xahiş edir. Amma israrına rəğmən atası razı olmur. Axırda Kazım deyir: “Əgər sən zəkat vermirsənsə, deməli, bütün qazancın harama qarışıb. Mən səninlə birlikdə işləyib bu tarlanın çörəyini yeyə bilmərəm”.

Kazım Saruqu tərk edib əvvəlcə ətraf kəndlərdə, daha sonra Tehranda işləməyə başlayır. Bir müddətdən sonra atası peşman olub Kazıma xəbər göndərir ki, malımın zəkatını verəcəyəm, sən də evə qayıt. Kazım evə qayıdandan sonra atası torpaq sahəsinin bir hissəsini ona bağışlayır və Kazım bundan sonra öz sahəsində işləməyə başlayır. Elə birinci ildən etibarən məhsulun tən yarısını zəkat kimi ödəyir.

Kazımın imanı o qədər güclü idi ki, qazancının şəriətdə deyilən qədərini yox, tən yarısını zəkat kimi ehtiyaclılara verirdi. Hər dəfə biçin vaxtı kəndin kasıblarına buğda paylayırdı. Bu minvalla bir neçə il keçir.

Kazımın 27 yaşı vardı. Bir gün biçin vaxtı tarlaya gəlir, amma hava çox isti olduğundan işləyə bilmir. Kəndə qayıdanbaş yolda hər il ondan yardım alan bir fəqirlə rastlaşır. Fəqir builki buğda payını xahiş edir. Kazım ona bildirir ki, səni yaddan çıxarmamışam, amma hava isti olduğundan hələ məhsulu yığmamışam, yığan kimi sənin payını ayıracağam, gəlib apararsan. Fəqir çıxıb gedir. Amma Kazımın ürəyi rahatlıq tapmır. Günün qızmar istisinin altında qalxıb zəmiyə girir, bir az taxıl qırıb dənini arıdır, torbaya tökür. Sonra qoyunları üçün bir az ot yığır. Buğdanı və otu çiyninə alıb kəndə tərəf yola düşür. Kəndin kənarındakı “72 nəfər” adlı ziyarətgaha çatanda yorulur. (Bu ziyarətgahda Peyğəmbər nəslindən 72 nəfər şəhidin dəfn olunduğunu deyirlər). Ziyarətgahın girişindəki səkinin üstünə çökür. Bu zaman yaşıl əmmaməli iki nəfər üzü nurlu cavanın gəldiyini görür. Cavanlar onunla səmimi görüşüb ziyarətgaha dəvət edirlər. Kazım onların ardınca ziyarət əməllərini yerinə yetirir. Amma savadsız olduğundan, Qurandan bəzi surələri cavanların ardınca təkrar edir. Seyyid cavanlar ondan soruşurlar ki, niyə özün sərbəst Qurandan surə oxumursan? Kazım cavab verir ki, mən savadsız adamam, heç mollaxana da görməmişəm. Bu zaman cavanlardan biri ondan başını qaldırıb ziyarətgahın tavanına baxmağı xahiş edir. Kazım başını qaldırıb görür ki, tavanda, günbəzin dövrəsində ağ nurlu hərflərlə Quran ayələri yazılıb. Təəccübünə rəğmən, yazıb-oxumaq bilməsə də, həmin ayələri asanlıqla oxuyur. Cavanlardan biri əlini onun alnından sinəsinə kimi çəkir. Kazım bir də görür ki, cavanlar gözdən qeyb oldular. Qorxudan huşunu itirib yıxılır. Axşamüstü özünə gəlib evə qayıdır. Yolda ziyarətgahın tavanındakı yazını yadına salır, hiss edir ki, ayələri əzbər bilir. Sonra ixtiyarsız olaraq Qurandan bəzi surələri əzbər oxumağa başlayır.

Ertəsi gün kənd məscidində moizə edən həmin ruhaninin yanına gəlib əhvalatı ona danışır. Ruhani onun əzbər dediklərini dinləyib təsdiq edir ki, bunlar Quran ayələridir. Sonra onu imtahana çəkir. Quranın hansı surəsindən bir kəlmə deyirsə, ayənin ardını Kazım söyləyir.

Kazım bundan sonra Məlayir, Tehran, Qum şəhərlərində böyük alimlərlə görüşür. Müctəhidlər onun bacarığını imtahana çəkib diqqətlə yoxlayırlar. Məlum olur ki, Kazıma bir neçə qabiliyyət verilib. Əvvəla, o, Quranı əvvəldən-axıra əzbər bilir. İkincisi, bütün ayələrin Qurandaki yerini bilir, hansı ayənin hansı surədən olduğunu düzgün deyir. Üçüncüsü, hətta bütün Quran kəlmələrinin yerini bilir, hansı sözü desələr, onun hansı surədə və hansı ayədə işləndiyini söyləyir. Dördüncüsü, Quranı axırdan-əvvələ də oxuya bilir. Hətta məşhur müctəhid Seyyid Mühəmməd Təqi Xansarinin hüzurunda Bəqərə surəsinin son ayəsindən başlayaraq əksinə oxuyandan sonra bu böyük alim buyurur: “Mən altmış ildir namazda 4 ayəlik İxlas surəsini oxuyuram, amma bununla belə, bu surəni axırdan-əvvələ tərsinə oxumaq üçün əziyyət çəkirəm. Bu yazıb-oxumaq bilməyən kişi isə 286 ayəlik surəni əzbərdən tərsinə oxuyur”.

Quran hafizinin misilsiz istedadını o zamanın böyük alimləri Ayətullahül-üzmalar Sədr, Hüccət, Xansari, Birucerdi, Milani, Şirazi, Əllamə Təbatəbai, Kaşıfül-ğita, Əllamə Əmini, Həkim, Xoyi, Mərəşi Nəcəfi, Dəstğeyb, Məkarim Şirazi, Cəfər Sübhani və b. sınağa çəkib təsdiq etmişlər. Kərbəlayi Kazım İraqın Nəcəf şəhərində, eləcə də Küveytdə alimlərin qarşısında imtahan vermişdi. Onu hətta Quran hafizlərinin Misirdə keçirilən müsabiqəsinə də aparmışdılar.

Maraqlıdır ki, Kərbəlayı Kazım ömrünün sonuna kimi yazıb-oxumağı bacarmamışdır. Üstəlik, hafizəsi də zəif idi; alimlərdən biri ona Ramazan ayının gündəlik dualarını əzbərlətmək istəsə də bacarmamışdı. Bununla belə, Kərbəlayı Kazım Quran ayələrini başqa yazıların içindən asanlıqla seçirdi. Kitab səhifəsindəki yazıların arasından ayələri seçib göstərirdi. Bunu necə etdiyini soruşanda deyirdi ki, mən ayələri nurdan tanıyıram, səhifədə Quran ayələri nur saçır, qalan yazılarda isə bu nuru görmürəm. Ona ərəb dilində kitablar göstərib, “bu Qurandır” deyirdilər, o isə kitabın Quran olmadığını söyləyirdi.

Kərbaləyi Kazımdan tez-tez soruşardılar ki, hansı savabına görə Allah sənə bu qabiliyyəti verib? Cavab verərdi: “Güman edirəm ki, üç xüsusiyyətimə görə. Birinisi, ömrüm boyu haram tikə yeməmişəm. İkincisi, bir dəfə də olsa gecə namazını tərk etməmişəm. Üçüncüsü, həmişə malımın xüms-zəkatnı vermışəm”. Kərbaləyi Kazım deyərdi ki, əgər haram ya şübhəli tikəyə əl uzatsam, toxluq hiss edirəm, yeməyə ehtiyacım olmur. Hətta əgər haram tikəni yesəm də, ixtiyarsız onu qusuram.

Quran hafizi, Allahın möcüzəsi Kərbəlayı Kazım Kərimi Saruqi hicri-şəmsi 1339-cu (təqribən miladi 1961-ci) ildə 77 yaşında ikən, ölümündən 20 gün əvvəl tezliklə vəfat edəcəyini oğluna xəbər verir və vəsiyyət edir ki, onun cənazəsini Qum şəhərinə aparıb dəfn etsinlər. Sonra “cənazəmi aparmaq sizə çətin olar” deyə, özü Qum şəhərinə yola düşür. 20 gündən sonra vəfat edir və Qumdakı “Təzə qəbristanlıq”da torpağa tapşırılır.

Şərhlər (0)

Burada hələ ki, şərh yoxdur

Sizin şərhiniz

  1. Xahiş edirik əxlaq normalarına riayət edin.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

Please publish modules in offcanvas position.