Şeytana bu cür cavab verməyə çalışaq

/ Cümə axşamı, 20 Fevral 2014 01:07
Şeytana bu cür cavab verməyə çalışaq
(ikinci hissə) Şeytanın beşinci hiyləsi: “İbadət mühüm deyil. Əsas odur ki, qəlbin təmiz olsun”. Cavabı: Allah qəlblərdə olanı hamıdan yaxşı bilir. Qəlbin təmizliyi ayda nəzir qutusuna beş manat pul salmaqla, rastına çıxan dilənçiyə qəpik-quruş verməklə, gördüyün xəstələrə ürəyində şəfa arzulamaqla ölçülməz. Həmçinin, qəlbin təmizliyinin meyarını seçmək ixtiyarı da bizdə deyil. Hamıya vacib olan ibadətləri, halal-haramları kənara tullayandan sonra Allah yanında qəlbimizin təmiz sayılacağını haradan bilirik? Qəlbi təmiz olan hər şeydən əvvəl bu təmizliyi Allaha münasibətində göstərər, Onun qayda-qanunlarını müzakirəsiz icra edər. Bir də unutmayaq ki, qəlbi təmizləməyin və kirlənməkdən qorumağın ən yaxşı və zəruri yolu ibadətlərdir. Quran nahaq yerə buyurmur ki, “namaz insanı pisliklərdən və bəyənilməz işlərdən uzaq tutar”. Şeytanın altıncı hiyləsi: “Palaza bürün, ellə sürün”. Cavabı: Atalar sözü başımızın tacı, həyat düsturumuzdur. Amma hər sözü hər məqama tətbiq etməz olmaz, hətta atalar sözü olsa belə. “Palaza bürün, ellə sürün” misalı xalqın iradəsinə əks getməməyi, camaatın içindən seçilməməyi, özünü başqalarından süni surətdə fərqləndirməməyi ifadə edir. Bu misal qınından çıxıb qınını bəyənməyən tısbağalar haqqındadır. Amma Allahın buyurduqlarına əməl etmək məsələsinə bu misalın aidiyyatı ola bilməz. Çünki xalqın tarixdən süzülən təcrübəsi, müdriklərin fikir yolu elə Allahın buyurduğu yolla eynidir. Əgər arada ziddiyyət varsa, deməli, bu, camaatın düşüncəsinə və məişətinə sonradan əlavə edilmiş bir yamaqdır. Bir də ki, müqəddəslərimizin məşhur sözü var: Allahın dini insanların hərəkətinə görə tanınmaz. Əksinə, insanlara Allahın dininə əsasən qiymət verilər. Yəni dini dəyərləri müəyyən edən bəşər deyil, Allahdır. Əgər əksəriyyət bu gün hər hansı dini qanuna əməl etmirsə, bu, dinin naqisliyi deyil, ona əməl etməyən insanların naqisliyi deməkdir. Seytanın yeddinci fitnəsi: “Çox düşünmə, boş ver”. Cavabı: Bu, Şeytanın ən məşhur vəsvəsəsidir. Qurani-kərimin yüzlərlə ayəsi insanları düşünməyə, araşdırmağa, ibrət almağa çağırır, ağıl sahiblərini tərifləyir, düşüncəsizləri məzəmmət edir. Qurandakı və hədislərdəki elmi həqiqətlər 1400 ildir ki, dünyanı heyrətdə qoymaqda davam edir. Hər bir mənəvi və maddi nailiyyət düşüncə ilə əldə edilir. Allahın özü də ağılla tanınır, bilinir. Hər şeyə “boş ver” bəhanəsi ilə yanaşmaq insana məsuliyyətsizlikdən, kütlükdən savayı nə verə bilər? Şeytan insanların düşünməsindən qorxur. Çünki elmli, bilikli, mərifətli insan Şeytanın iç üzünü görür və onun hiylələrindən xilas olmağı bacarır. Cahil adam isə Şeytanın quludur. Düşünməyən insan cavabdehlik yükünü hiss etmir, özünü rahatlıqda sanır. Dünyada hər şeyə laqeyd yanaşmaqla bəlkə də müvəqqəti xəyali rahatlıq əldə etmək olar. Bu, insanın öz-özünü aldatması deməkdir. Amma bütün həqiqətlər qiyamətdə açılacaq. Orada Allahı aldatmaq mümkün olmayacaq. Seytanın səkkizinci hiyləsi: “Din mövhumatdır. Ən yaxşısı budur ki, ondan uzaq olasan”. Cavabı: Sovetlər dönəmində bu sözü çox eşitdik. Yəqin ki, bu iddiaya inananların düşüncəsi hələ də keçmişə bağlıdır. Çünki artıq əksəriyyət dinin mövhumat olmadığını, elmlə ziddiyyət təşkil etmədiyini, hətta elmin izah edə bilmədiyi həqiqətlərə işıq saçdığını etiraf edir. Doğrudur, dindən sui-istifadə edənlər, onu sehr-cadu məngənəsinə salmaq istəyənlər, Quranı qəbristanlıq kitabına çevirənlər hələ də çoxdur. Amma kim sənə deyir ki, onlara qoşulasan? Həqiqi dini bilikləri əldə etmək üçün o qədər sağlam mənbə, o qədər ziyalı din xadimi var ki. Seytanın doqquzuncu hiyləsi: “Bütün dindarlar fırıldaqçıdır. O qədər içki içib namaz qılanlar, hicabın altında hoqqa çıxaranlar var ki”. Cavabı: Bəli, belələri var. Amma yenə yuxarıdakı misalı təkrarən yada salaq: “Allahın dini insanlarla tanınmaz. İnsanlar Allahın dininə əməl etmələri ilə tanınarlar”. Fırıldaqçıları xalq da qınayır, Allah da lənətləyir. Sən dindar ol, amma təmiz ol. Namaz qıl, amma içki içmə. Hicab ört, amma ismətini itirmə. Sənə nə mane olur ki? Axı, həkimlərin bəlli bir qisminin rüşvət aldığını, müəllimlərin bir hissəsinin pulla qiymət yazdığını bildiyimiz halda, yenə həkimliyi və müəllimliyi şərəfli peşə saymaqda davam edirik. Elə isə, beş-on üzdəniraq dindara görə niyə dinin üzərinə ləkə salmalıyıq, niyə vicdanlı dindarları bu fırıldaqçılara qurban verməliyik?

Şərhlər (0)

Burada hələ ki, şərh yoxdur

Sizin şərhiniz

  1. Xahiş edirik əxlaq normalarına riayət edin.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

Please publish modules in offcanvas position.