Allahı gözlə görmək mümkündürmü? (Birinci hissə)

/ Cümə axşamı, 19 Mart 2020 11:01
Allahı gözlə görmək mümkündürmü? (Birinci hissə)

Allah-təalanın istər bu dünyada, istərsə də axirətdə görünüb-görünməməsi məsələsinə İslam dinində münasibət fərqlidir. Bir qisim alimlər bəzi ayələrin təfsirinə və hədislərə əsaslanaraq, Allahın bu dünyada görünməsini mümkün, qiyamətdə görünəcəyini isə vacib bilmişlər.

Digər dəstə isə, ayə və hədislərə əsaslanaraq, Allahın nə bu dünyada, nə də axirətdə görünə bilmədiyini söyləyir.

Hər iki tərəf öz fikrini əsaslandırmaq üçün müxtəlif sübutlardan, əqli (fəlsəfə, kəlam və məntiqə əsaslanan) və nəqli (Qurana və sünnəyə əsaslanan) dəlillərdən istifadə edir.

Birinci dəstənin fikrincə, insanların bu dünyada Allahı görə bilmələri nəzəri cəhətdən mümkündür. Hərçənd ki, belə bir hadisənin baş verdiyini iddia etmək olmaz. Amma axirətdə möminlər öz Rəbblərini mütləq görəcəklər.

Allahın gözlə görüləcəyinə inananlar bəzi Quran ayələrini buna uyğun olaraq təfsir edirlər. Məsələn, Quranda buyurulur ki, Musa Peyğəmbər (ə) Bəni-İsrail qövmünü fironun zülmündən xilas edib Misirdən çıxardı və ulu əcdadlarının vətəni olan Kənan torpağına apardı. Yol boyunca peyğəmbər Allahın izni ilə müxtəlif möcüzələr göstərməklə camaatın imanını artırmağa çalışırdı. Bəni-İsrail qövmü isə ardıcıl olaraq nankorluq göstərir, Həzrət Musadan (ə) ən çətin tələblər edir, bu tələblər yerinə yetiriləndə yenə narazılıq bildirirdilər. Gah Allah tərəfindən səmadan endirilən xüsusi qidaya (mənn və səlva adlı yemək) hörmətsizlik edir, gah şənbə günü qadağanını pozur, gah da peyğəmbər hər qəbilə üçün ayrıca bulaq yaratmasa, su içməyəcəklərini bildirirdilər. Həmin nankorluqların biri də bundan ibarət idi: Bəni-İsrail qövmü Həzrət Musa Peyğəmbərdən (ə) tələb etdi ki, öz Allahını onlara göstərsin. Dedilər ki, əgər onlar da Allahı gözlə görsələr, iman gətirərlər. Həzrət Musa (ə) əlacsız qalıb, həmin adamların bir neçəsini özü ilə götürdü və Allahdan vəhy aldığı Sina dağına gəldi.

Hadisənin ardı Quranda belə təsvir edilir: “Musa təyin etdiyimiz vaxtda (Sina dağına) gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. (Musa:) “Ey Rəbbim! Özünü mənə göstər, sənə baxım!” – dedi. Allah: “Sən məni əsla görə bilməzsən. Lakin bu dağa bax. Əgər o, yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən”, – buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə (Allahın nuru dağa saçıldıqda) onu parça-parça etdi. Musa da bayılıb düşdü. Ayılandan sonra isə: “Sən paksan, müqəddəssən! Sənə tövbə etdim. Mən (İsrail oğullarından səni görməyin mümkün olmadiğına) iman gətirənlərin birincisiyəm!” – dedi” (Əraf, 143).

Bu ayə Allahı bu dünyada görə bilməyin mümkünlüyünü iddia edənlər tərəfindən sübut kimi irəli sürülür. Onlar iddia edirlər ki, əgər Həzrət Musa (ə) kimi əzəmətli bir peyğəmbər Allahın ona görünməsini istəmişdirsə, deməli, bu, mümkün olan işdir. Əgər Allahı görmək arzusunda olmaq günah iş sayılsaydı, peyğəmbər bu arzuya düşməzdi. Çünki bu hərəkət peyğəmbərlərin günahsızlıq sifəti ilə ziddiyyət təşkil edir.

Əks tərəf isə həmin iddiaya qarşı bu cavabı irəli sürür: Quran ayələrindən məlumdur ki, bəzi peyğəmbərlər öz qövmlərinin batil inanclarını ifşa etmək üçün ilk baxışda şirk və günah kimi görünən sözlər söyləyiblər. Əslində isə, bu, qarşı tərəfin inancının puç olduğunu göstərmək üçün bir üsul idi. Peyğəmbərlər əvvəlcə özlərini elə göstərirdilər ki, guya əks tərəfin iddiası ilə razılaşırlar. Amma sonra həlledici bir zərbə ilə həmin iddianı darmadağın edib, haqqı üzə çıxarırdılar. Məsələn, göy cisimlərinə pərəstiş edən bir qövmün içində yaşamış İbrahim Xəlilullah Peyğəmbər (ə) insanları Allaha doğru hidayət etmək üçün əvvəlcə özünün də Günəşə, Aya və ulduzlara pərəstiş etdiyini bildirmişdi: “Gecə qaranlığı (İbrahimi) bürüdükdə o, bir ulduz görüb: “Bu, mənim Rəbbimdir!” – dedi. (Ulduz) batdıqda isə: “Mən batanları sevmırəm”, – söylədi. Doğan Ayı görüb: “Bu, mənim Rəbbimdir” – dedi. (Ay) batdıqda isə: “Doğrudan da, əgər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi, mən zəlalətə düşənlərdən olardım”, – söylədi. Doğan Günəşi görüb: “Bu, mənim Rəbbimdir, bu, daha böyükdür!” – dedi. (Günəş) batdıqda isə dedi: “Ey camaatım, həqiqətən, mən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan uzağam! Həqiqətən, mən batildən haqqa tapınaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən (Allaha) şərik qoşanlardan deyiləm!” (Ənam, 76-79).

Allahın Musa Peyğəmbərə (ə) xitabən: “Bu dağa bax. Əgər o, yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən” – buyurması əslində bu işin qeyri-mümkünlüyünə əvvəlcədən verilmiş işarə kimi qəbul edilməlidir. Yəni Allah-təala bu xəbərdarlıqla öz peyğəmbərinə çatdırmaq istəyir ki, məni adi gözlə görmək mümkün deyil, necə ki, heç nəyin, hətta dağın da mənim təcəllama dözməyə bacarığı yoxdur. Xalq dilində “dəvənin quyruğu yerə dəyəndə (və ya qulağının ardını görəndə) filan hadisəni də görərsən” ifadəsi hansı mənanı bildirirsə, Allahın bu kəlamı da oxşar mənanı bəyan edir.

Əlbəttə, burada Allahın dağa özünü göstərməsindən söz getmir. Çünki dağın gözü yoxdur ki, nəyi isə görsün, şüuru da yoxdur ki, bunu anlasın. Dağ yalnız fiziki təsirdən dağıla, parçalana, partlaya bilər. Dağın parçalanmasının səbəbi də Allahın öz nurunu ona yönəltməsi olmuşdu. Bu nurun hansı şəkildə olduğunu söyləmək çətindir. Ola bilər ki, bu nur hər hansı şəkildə çox güclü dalğa formasında təzahür etmiş və qarşısında duran obyekti fiziki cəhətdən yox etmək qüvvəsinə malik olmuşdur. Həmin nur birbaşa Həzrət Musanı (ə) və yanındakıları hədəfə almadığı üçün onlar sadəcə olaraq bu mənzərədən, yəni gözləri qarşısında nəhəng dağın parçalanmasından dəhşətə gəlib huşlarını itirmişdilər.

(ardı var)

Şərhlər (0)

Burada hələ ki, şərh yoxdur

Sizin şərhiniz

  1. Xahiş edirik əxlaq normalarına riayət edin.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

Please publish modules in offcanvas position.