Peyğəmbərin (s) möcüzəsi yalnız Qurandırmı? (Üçüncü hissə)

/ Çərşənbə axşamı, 24 Mart 2020 18:53
Peyğəmbərin (s) möcüzəsi yalnız Qurandırmı? (Üçüncü hissə)

(Əvvəli:   https://islam.az/az/mezhaleler/i-slam-moedzuzaesi/item/4016-peyzhhaembaerin-s-moedzuzaesi-yaln-z-zhurand-rm-birindzi-hissaehttps://islam.az/az/mezhaleler/i-slam-moedzuzaesi/item/4017-peyzhhaembaerin-s-moedzuzaesi-yaln-z-zhurand-rm-i-kindzi-hissae)

Allah faydasız möcüzəni etməz

Bu müqəddimədən aydın oldu ki, Peyğəmbərin (s) qarşısında cəbhə açmış müşriklərin böyük bir qismi heç bir sübut və möcüzəyə tabe olan deyildi. Məkkə dövründə iman gətirənlərin və Mədinəyə hicrət edənlərin sayına baxın, sonra da Məkkədə qalıb müşrik həyatını davam etdirənlərin və daha 8 il müsəlmanlarla döyüşənlərin sayına baxın. Məkkənin varlı təbəqəsi son ana kimi, şəhər müsəlman qoşunu tərəfindən fəth edilənə kimi iman gətirmədi. Hətta bundan sonra da iman gətirdiyini söyləyənlərin bir qisminin səmimiyyəti şübhə altındadır (Əbu Süfyan kimilər nəzərdə tutulur).

Məhz ona görə Allah-Taala İsra surəsinin 59-cu ayəsində Həzrət Mühəmmədə (s) bu cür şəxslər üçün möcüzə göstərməyin qadağan edildiyini buyurur.

Bir məsələni də diqqətdən yayındırmayaq: Möcüzənin şərti bu deyil ki, hər kəsin istəyi ilə olsun. Allah hər kəsin nazı ilə oynamağa məcbur deyil. Peyğəmbərdən (s) mözücə istəyənlərin bir qisminin xahişi yerinə yetirilə bilər, bir qisminin də tələbi cavabsız qala bilərdi. Bu, tamamilə təbiidir. Peyğəmbərin (s) hər kəsin istəyini yerinə yetirmək deyə bir vəzifəsi yoxdur. Bütün möcüzələr Allahın hikməti əsasında baş verir. Allah məsləhət bilirsə, öz peyğəmbərinin vasitəsilə möcüzə göstərir. Əksinə, Allah məsləhət bilmirsə, möcüzə yaratmır.

Gündəlik həyatımızdakı dua məfhumu da belədir. Allah duaları müstəcab edəndir, hətta Quranda buyurur ki, siz məni çağırın, mən də sizin çağırışınıza cavab verim: “Rəbbiniz buyurdu: “Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim!” (Mömin, 60). Amma gördüyümüz kimi, heç də bütün dualar qəbul olmur. Hətta mömin bəndələrin, övliyaların da bəzi duaları cavabsız qala bilər. Allah öz məsləhət bildiyi duaları müstəcab edir, bəzi duaları isə yerinə yetirmir.

“Bizə möcüzələr göndərməyə mane olan şey ancaq əvvəlkilərin (keçmiş ümmətlərin) onları yalan hesab etmələridir”.

Bu təcrübə, keçmiş ümmətlərdə tez-tez, hətta belə demək mümkünsə, daim müşahidə edilib. Onlar öz peyğəmbərlərindən möcüzə istəyiblər, amma iman gətirməyiblər. Həzrət Musanın (ə) qövmü səhrada ac qaldığı zaman tələb etdi ki, onlar üçün göydən yemək endirsin. Amma mübarək qida (mənn və səlva) endiyi zaman onu yeməkdən imtina etdilər (Bəqərə, 61). Həzrət Hud Peyğəmbərin (ə) qövmü tələb etdi ki, onlara vəd etdiyi əzabı göstərsin. Amma Allahın əzablı bəlasının nişanələri görünəndə iman gətirmədilər (Əhqaf, 22).

Nəhayət, haqqında danışdığımız ayənin ardında Allah-Taala Səmud qövmünü misal çəkir: “Biz Səmud tayfasına açıq-aşkar bir möcüzə olaraq dişi (maya) bir dəvə verdik, lakin onlar ona zülm etdilər (dəvəni tutub kəsdilər)” (İsra, 59).

Səmud qövmü Həzrət Saleh Peyğəmbərdən (ə) tələb etdi ki, əgər onların iman gətirməsini istəyirsə, onların istəyi möcüzəni göstərsin. Yəni filan nişanələrə malik olan bir dəvəni dağın içindən çıxarsın. Qeyri-adı və hətta qeyri-mümkün görünən bu iş peyğəmbərin duası ilə həyata keçdi. Amma müşriklər nəinki iman gətirmədilər, əksinə, həmin dəvəni və balasını zülmlə öldürdülər. Bununla bir daha bu həqiqət sübuta yetdi ki, inadkar müşriklər heç bir möcüzə qarşısında öz dediklərindən dönən deyillər.

Göründüyü kimi, quranilər öz iddialarının cavabını öyrənmək üçün elə həmin ayənin ardını oxusalar, kifayət edər. Onların guya Həzrət Mühəmmədin (s) Qurandan başqa möcüzəsi olmadığına sübut kimi gətirdikləri ayənin davamı bu iddiaya açıq-aşkar şəkildə cavab verir. Lakin qurani məntiqi ilə düşünənlərin zehniyyəti bunu anlamağa qadir deyil.

Ayənin sonu bu iddianın cavabında “nöqtəni qoyur”: “Biz möcüzələri yalnız (bəndələrimizi) qorxutmaq üçün göndəririk” (İsra, 59). Yəni möcüzənin məqsədi müşriklərin nazı ilə oynamaq, onların istəyinin diqqətə layiq olduğunu bildirmək deyil. Mözücə yalnız fayda verəcəyi təqdirdə baş verir. Əgər bir möcüzənin həyata keçməsi ilə insanlar yanlış yoldan dönüb düz yola gələcəklərsə, Allah həmin möcüzənin olmasını məsləhət bilir. Əgər möcüzə istəyi yalnız şıltaqlıq və vaxt qazanmaq məqsədi daşıyırsa, bu istək cavabsız qalacaq. Sonsuz elm və hikmət sahibi olan Allah bilir ki, hansı möcüzənin hansı faydası olacaq. Gözü, qulağı, qəlbi möhürlənmiş bir şəxs üçün min peyğəmbər möcüzə göstərsə də, faydası yoxdur.

Şərhlər (0)

Burada hələ ki, şərh yoxdur

Sizin şərhiniz

  1. Xahiş edirik əxlaq normalarına riayət edin.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

Please publish modules in offcanvas position.